Hofors kommun håller på att jobba fram en ny drogpolicy och efter motionen om slumpmässiga drogtester bland såväl elever som kommunpersonal och förtroendevalda förs nu en dialog med facken.

– Men det är väldiga svårigheter, för att kunna införa det krävs i princip ett lokalt kollektivavtal. Också i samtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, så verkar det vara svårt att få till och mig veterligen finns det inte i någon annan kommun i Sverige, säger personalchefen Ulf Back.

Själv är han dock välvilligt inställd till förslaget.

– Av hälsoskäl så är det ju bra och viktigt. Det är ju ingen form av bestraffning utan vi är ju ute efter att hjälpa.

Fackförbunden Vision, lärarförbunden och Kommunal ska nu ta frågan med sig till sina centrala parter för diskussion. Inom industrin är drogtest vanligt förekommande.

– Där går det att hävda säkerhetsarbete, men frågan är om vi har sådana yrken. Hos oss är det mer en attitydfråga än säkerhetsfråga. Det är också en tydlig skillnad i lagen för offentliganställda och privat anställda, säger Ulf Back.Trots att drogtester bland elever accepteras, är det svårt att  få vuxna att  agera förebilder. Fackförbunden anser att testerna är integritetskränkande

 Motion om drogtester i skolan.

Drogproblematiken är stor i samhället, och tendensen visar inte på att problemet minskar. Därför vill vi genom detta förslag försöka se nya möjligheter till att få bukt med drogerna bland ungdomar.

Ökat missbruk bland ungdomar skapar trauman som ökade olyckor, för tidig död och högre självmordsstatistik. Kan vi genom förslaget få tag i ungdomar på ett tidigt stadium, förebygger vi utslagning, familjetragedier och följdeffekter som dyra behandlingsformer.

Detta med dagens utbildade skolpersonal i området och efterkommande drogbehandling. För att kunna genomföra detta behöver både skolpersonal och elever delta. För att motivera deltagarna behövs dels en omfattande information om missbruksbeteende, sommarjobb i kommunen skall bara erbjudas ungdomar som deltar i drogtesterna.

Att uppdra åt kommunen söka samarbete med företagare för att gemensamt ha samma riktlinjer om drogtester som krav för sommarjobb. Vi vill även att kommunen skall samarbeta med företagare på detta område och gemensamt försöka ställa samma riktlinjer om drogtester för sommarjobb

Att uppdra åt berörda nämnd utreda möjligheterna för införande av slumpmässiga drogtester i högstadieskolan och gymnasieskolan. Så låter några av citaten när det gäller val av slumpmässiga drogtester i Skola och Företag. Då narkotikaproblemet är så stort och skördar så många unga liv, är det väl naturligt att vi alla hjälps åt.

Då blir drogtesterna ett starkt vapen när det gäller att rädda ungdomar från ett liv i missbruk eller död. Tro aldrig på tesen ”Det drabbar andra familjer aldrig våran familj.” Detta är en lögn som verkligen gör skäl för namnet. Det är väl glasklart att vi ska ha slumpmässiga drogtester i såväl skola som företag. Samarbetet mellan berörda Myndigheter är också av största vikt.