Jag bedömer att det är viktigt för varje människa att kunna se sig själv och hur man för sig och beter sig, för att kunna bli mer omfattande och bli den personen man önskar vara.

De tolv stegen är en andlig handlingsplan konstruerat för att assistera dig att omskapa dina tidigare oönskade beteenden, föreställningar och beroenden. Dessa tolv steg är framtagarna av alkoholister som har haft samma eviga strid mot beroendet, och erfarit en lösning, de tolv stegen. Detta är ett program som finns här för dig som är villig att avbryta med ditt tidigare jag och inser att du på egenhand som du så många gånger tidigare försökt men gått om intet med, inte fixar det själv.

Då programmet grundades med att man skall inse sin maktlöshet inför beroendet och att man inte klarar det själv samt att vara villig att acceptera att Gud sådan som man själv uppfattar honom. Där kan vägen mot tillfrisknande börja. Din högre makt spelar en stor roll i programmet eftersom nykterheten är svår att behålla så länge du inte har tillit till din högre makt.

Även om du inte har druckit en droppe alkohol kan du ännu agera som en alkoholist, därför är det viktigt att du följer programmet och formulerar ner dina friska och dåliga sidor och delar med dig om dem för att åskådliggöra dem och för att kunna överkomma dem och spira utifrån detta. Det gäller att arbeta med stegen och gottgöra dem du har skadat då du inser dina oavsiktliga fel du gjort, och kan där av leva ett hederligare och fläckfriare liv. Att arbeta med de tolv stegen är något man alltid bör göra då man genom åren bli bättre och förändrar sig. Det sista steget och den absoluta garantin för att hålla sig opåverkad av sprit är att hjälpa en annan alkoholmissbrukare att finna sin väg till klarheten och renlevnaden. Även att spira och utvecklas som person genom att belysa mina svaga och starka sidor.

Programmet för mig är något som kan tillämpas på alla med problematik. Således antar jag att ta andra steget för att  inse att jag klarar inte av det själv, att låta min högre makt hjälpa en är ett av de svåraste stegen för en individ. Men det mest befriande då man gjort det och funnit sin högre makt sådan man själv uppfattar honom.

Ett fantastiskt sätt att tillämpa stegen och dess innehåll i varje individs vardag är att göra steg fyra samt tio. Dessa är steg är sätt att växa på, båda som människa och i yrkeslivet.